top of page
Referencje_RF_ERASMUS.JPG

National Agency of Erasmus+ Programme

Slajd2.JPG

Komitet Monitorujący Łódzki Regionalny Program Operacyjny

Advisory Board Member for Regional Operational Programme

Slajd5.JPG

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

AOTMiT

KNF_RF.JPG

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF

Slajd1.JPG

CSR Ambasadors

LOCUS

OPUS

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa

Lewiatan

Anty-Rama

Slajd4.JPG

Ochotnicze Hufce Pracy

- Piotrków Trybunalski

Referencje_AS_CPK.JPG

Centrum Praw Kobiet

CPK

Referencje_PF_UNS.JPG

Uczelnia Nauk Społecznych

UNS

Slajd3.JPG

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

SIRP

rekomendacje.jpg

Liceum Ogólnokształcące

Centrum Szkół Mundurowych

w Lodzi

referencje_Plichtow_IL.jpg

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii

w Plichtowie

bottom of page