top of page

O PROJEKCIE

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie społecznej integracji młodych imigrantów na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi.

Bezprecedensowy poziom migracji na obszarach wiejskich Europy Środkowej zanotowany w przeciągu kilku ostatnich lat stanowi długoterminowe wyzwanie, ale jest jednocześnie szansą, w sytuacji gdy integracja przybywających migrantów powiedzie się. Na obszarach wiejskich objętych projektem nastąpił spadek liczby ludności w wyniku zmian demograficznych. Wykształceni, młodzi ludzie opuszczają obszary wiejskie w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższych dochodów i możliwości rozwoju w większych miastach lub zagranicą. Wraz ze zmianami demograficznymi pojawiają się wyzwania związane z reorganizacją usług użyteczności publicznej dla coraz mniejszej liczby osób o różnych potrzebach (opieka zdrowotna) oraz niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej.

Województwo Łódzkie ze względu na depopulację i starzenie się społeczeństwa, potrzebuje chętnych do pracy, łatwo asymilujących się imigrantów. Naturalnymi kandydatami są nasi sąsiedzi Ukraińcy. Obywatele Ukrainy stanowią 70% wszystkich imigrantów zatrudnionych w województwie łódzkim. Odpowiednio zintegrowane osoby przybywające do regionu łódzkiego mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego („gospodarczej rewitalizacji”) tych obszarów poprzez wypełnienie wakatów w szkołach czy też lokalnych stowarzyszeniach (np. drużynach piłkarskich, ochotniczych strażach pożarnych) oraz zakładanie działalności gospodarczych.

ARRIVAL REGIONS promuje podejście oparte na innowacjach społecznych, aby integracja na obszarach wiejskich odniosła sukces, wzmacniając umiejętności i wiedzę zainteresowanych stron na rynku pracy oraz integrację społeczną obywateli państw trzecich.

Arrival Regions

Interreg CE 2019

67402361_1130907750442046_24316432713284
Afternoon Light

Arrival Regions

MENTORING

Zapraszamy do wymiany informacji

bottom of page